Stichting Deb Brug

 

 

 

 

 

      

  

 information in English

 

 

 

 

 

 

 


Wie zijn wij en wat doen we? Afdrukken

Stichting De Brug werkt in Cambodja al meer dan 22 jaar samen met uitsluitend de Cambodjaanse partnerorganisatie, genaamd Spie-en (Cambodjaanse uitspraak voor Brug).   

alt

Het werk in Cambodja wordt uitgevoerd door deze –geheel- Cambodjaanse organisatie. Bij alle projecten ligt het initiatief bij de hulpvragers. Zij maken de plannen, bereiden het project voor en dragen er zelf aan bij door middel van verstrekking van grond en arbeid. De Brug/Spie-en betaalt (meestal) alleen de kosten van de ontbrekende materialen. In de projectgebieden wordt zo nodig ook noodhulp verstrekt, zoals bij overstromingen.  
Bij hulpprojecten is het belangrijk dat men echt de doelgroep bereikt en corruptie onderkent en zoveel mogelijk uitsluit. In Cambodja is dat laatste eigenlijk alleen mogelijk door kennis van de taal en cultuur. In alle gebieden bestaat er een goede samenwerking met de lokale overheden. Deze dragen actief bij aan het werk en zijn trots op de resultaten in hun gebied.
 
  

De Nederlandse directie bezoekt de Cambodjaanse organisatie minimaal twee keer per jaar. In Nederland werkt de Brug uitsluitend met vrijwilligers en in Cambodja met 9 bestuursleden,114 vrijwilligers en 3 kantoor medewerkers in vaste dienst.  

 

 

Visie en Missie  
Cambodja is een zeer arm land gevolg van jarenlange oorlogen en conflicten, de laatste jaren kwam daar de aidsepidemie bij. Binnen dit land zijn echter gemotiveerde Cambodjanen te vinden, die willen werken aan de wederopbouw van hun land en aan de bestrijding van de armoede. Zij verdienen de steun van buitenlanders op die gebieden waar dat nog nodig is. Bij de wederopbouw van de dorpen betreft dat vooral financiële hulp en hulp op het gebied van management. Stichting De Brug wil deze verstrekken door het aangaan van een vrienden- en samenwerkingsrelatie met de lokale organisatie Spie-en. Omdat de projecten worden uitgevoerd in een hechte samenwerking met de bevolking zelf, zullen deze meewerken aan het herstel van het zelfvertrouwen en aan de verwerking van de oorlogsellende (posttraumatische stress stoornis).

 

 

 

Stichting De Brug wil werken volgens de volgende principes: 

 

helpers helpen te helpen  

  • kleinschalig met veel participatie van de doelgroep 
  • aandacht voor arme en vergeten groepen 

 

Omdat de dorpelingen de prioriteiten stellen, zijn de projecten van velerlei aard:

  • herbouw van scholen,
  • aanleg en herstel van infrastructuur (waterputten, wegen, bruggen en duikers),
  • aanleg en rehabilitatie van irrigatieprojecten;
  • bouw van huizen voor weduwen en gehandicapten,
  • ontwikkeling van de gezondheidszorg en
  • irrigatie / inkomstenverwervingsprojecten.

Zelfredzaamheid bevorderen

  • Beroepsopleidingen voor kansarme jongeren
  • Micro kredieten voor de allerarmsten 

 

Sinds 1999 zorgen we voor mensen met HIV en stervende aidspatiënten en is er een pleegzorgprogramma voor weeskinderen. Op al deze gebieden wil De Brug de activiteiten van de dorpelingen ondersteunen. Ze doen dit met respect voor en in samenwerking met de wettige regering van het land.

 

 

Het bestuur in Nederland werkt daarbij vanuit een christelijke motivatie.
In Cambodja wordt de partnerorganisatie geleid door boeddhisten en door christenen. Het gesprek over zaken van eeuwigheidswaarde en de bevordering van de godsdienstvrijheid zien wij als een essentieel onderdeel van de vrijheid en de mogelijkheid tot ontwikkeling.

 

 

 

Stichting De Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg,    Telefoon 0523-272070   info@stichtingdebrug.nl