Stichting Deb Brug

 

 

 

 

 

      

  

 information in English

 

 

 

 

 

 

 


2011-09-01 Wilde Ganzen steunt De Brug, wie helpt mee? Afdrukken

We zoeken medesponsoren voor een irrigatie project in een gebied dat grenst aan de Mekong Rivier dat jaarlijks overstroomt tijdens het regenseizoen.

Op 2 oktober zal er op Ned. 2 om 12.29 uur een tv-uitzending zijn van Wilde Ganzen waarin voor dit project geld zal worden ingezameld. Voorafgaand (11.30 u) is er een uitzending van een kerkdienst uit Kampen, voorganger prof. dr. J. Van Bruggen. Er zullen o.a. beelden te zien zijn van onze projecten. 

Omdat goede sluizen en dijken ontbreken stroomt het water ongecontroleerd over de rijst- en groentevelden. Met als gevolg dat in het regenseizoen er teveel water is en in het droge seizoen te weinig. 

Door de aanleg van een vijftal sluizen en de reparatie en verbreding van de dijk zal het  mogelijk worden dat er, zowel in het regenseizoen  als in het droge seizoen genoeg water is om groente en rijst te verbouwen. De sluizen zullen worden ingebouwd in een paar bruggen, zodat ook het verkeer nu veilig de waterstromen kan oversteken. Met name voor schoolgaande kinderen en het vee is dit heel belangrijk. 

Kosten van het hele project: € 35.000.

Wilde Ganzen heeft dit project gedeeltelijk geadopteerd (voor een bedrag van € 14.000). Voor het resterende bedrag vragen we uw hulp! Maak uw gift over op banknr. 823353 t.n.v. Stichting De Brug o.v.v. “Project Wilde Ganzen 2012”.

klik hier voor nog meer informatie

 

Stichting De Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg,    Telefoon 0523-272070   info@stichtingdebrug.nl